Adatvédelmi tájékoztatás

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,


A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,


A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,


A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)


Adatvédelmi Szabályzat


Eddig elért sikerese eredményeink
1452

Lakossági hitelezés

876

Tanácsadás

63

Banki ingatlanok

Kapcsolat